loading
Adana Çukurova Fuarcılık HİSSE DAĞILIMI

HİSSE DAĞILIMI

ŞİRKET SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI:
 
Şirket sermayesi 16.236.000,00 TL (Onaltımilyonikiyüzotuzaltı TL) kıymetindedir. Bu sermaye her biri 10,00 TL (On TL) kıymetindeki 1.623.600 Adet A ve B grubu hisseye ayrılmıştır. Bunun 1.503.600 Adet Payı A grubu, 120.000 Adet Payı ise B grubudur. Şirketimizin hissedarları arasında yabancı sermayeli ortaklar bulunmamaktadır. Hissedarlarımızın tamamı tüzel kişiliktir.
 
Hisse senetleri nama yazılıdır. 
Hisse senetleri 10,00 TL (On TL)’lık küpürler halinde bastırılabilir.
Sermayenin tamamı ödenmeden hamiline yazılı hisse senedi çıkarılamaz. 
Önceki sermayeyi teşkil eden 13.200.000,00 TL (Onüçmilyonikiyüz TL)’nın tamamı nakden ödenmiştir.
 
Şirketimizin 12.01.2016 Tarihli ve 178 Karar Numaralı Yönetim Kurulu Kararına istinaden;                18 Şubat 2016 Tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurulunda Şirket Ana Sermayesi    3.036.000,00 TL artırılarak Toplamda 16.236.000,00 TL’na çıkarılması için Ana Sözleşmenin                    6. Maddesine istinaden Sermaye artırımı ve Şirket Ana Sözleşmesinin Tadil Tasarısı karara bağlanmış ve tescili gerçekleştirilmiştir.
 
Sermaye artırımına ilişkin tadil tasarısındaki sermaye maddesinin yeni şeklinde, önceki sermayenin tamamının ödendiği ve bu defa arttırılan sermayenin ortaklar tarafından muvazaadan ari olarak ve tamamen taahhüt edilmiş olup nakden taahhüt edilen esas sermaye paylarının itibari değerlerinin ¼ ünün şirketin tescilinden önce ödenmiş olup, geri kalan ¾’ü ise ödenmektedir.
 
S.NO PAY ADEDİ GRUBU KIYMETİ (TL) HİSSE SAHİBİ
1 172.950 A 1.729.500,00 Adana Ticaret Odası
2 9.225 A 92.250,00 Adana Sanayi Odası
3 9.225 A 92.250,00 Adana Ticaret Borsası
4 6.900 A 69.000,00 Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
5 61.500 A 615.000,00 Adana Organize Sanayi Bölgesi
6 1.094.594 A 10.945.940,00 T.C Adana Büyükşehir Belediyesi
7 6.765 A 67.650,00 Adana Esnaf ve Sanatkâr Odaları Birliği
8 3.300 A 33.000,00 Kozan Ticaret Borsası
9 2.460 A 24.600,00 Mersin Ticaret ve Sanayi Odası
10 1.000 A 10.000,00 Mersin Ticaret Borsası
11 1.353 A 13.530,00 Ceyhan Ticaret Odası
12 615 A 6.150,00 Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası
13 615 A 6.150,00 Kozan Ticaret Odası
14 738 A 7.380,00 Tarsus Ticaret Borsası
15 132.360 A 1.323.600,00 Adana Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı
Toplam 1503600   15.036.000,00  
1 30.000 B 300.000,00 Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
2 30.000 B 300.000,00 Adana Ticaret Odası
3 30.000 B 300.000,00 Adana Büyük Şehir Belediyesi
4 30.000 B 300.000,00 T.C Adana ValiliğiYatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı
Toplam 120.000 B 1.200.000,00  
Genel Toplam 1.623.600   16.236.000,00  
 

HİSSE DAĞILIMI